Šintó musó rjú džódó
Průběh tréninků

Každý trénink začínáme procvičováním základních technik s džó či mečem samostatně (kihon tandoku) nebo ve dvojici (kihon sótai). Hlavní část tréninku je věnována podrobnějšímu studiu jedné nebo několika málo technik, konceptů, kat nebo jejich částí, typicky formou drilů (učikomi geiko) samostatně či ve dvojici. Závěr tréninku bývá věnován nácviku sestav (kata) ve dvojicích dle pokročilosti cvičenců.

Obsah tréninků je samozřejmě přizpůsobován úrovni účastníků.

Osnovy

Na prvních 10-20 trénincích vás naučíme 12 základních úderů a technik s džó, nejprve cvičených samostatně (kihon tandoku) a formou jednoduchých drilů ve dvojici (učikomi geiko). K jejich opravování a vylepšování se ale budeme vracet stále!

Dalších cca 10-20 tréninků se zaměříme na cvičení základních technik ve dvojicích s džó a mečem (tréninkovým dřevěným - bokken) ustálenou formou kihon sótai, při níž pracujeme na zlepšení přesnosti a zvládnutí vzdálenosti a načasování.

A demonstration of kihon tandoku by Jaff Raji:

Po zvládnutí základních technik začnete cvičit kata, přesně určené sestavy ve dvojici, ve které student s džó cvičí s partnerem používajícím bokken (a v některých katách i krátký meč samostatně nebo společně s dlouhým mečem). Kata v Šintó musó rjú džódó je přes 60 a jsou rozděleny do 7 sérií dle pokročilosti.

První sérií je 12 kata omote, pomalejších a zaměřených zejména na procvičení a kombinace základních technik. Následuje 13 pokročilejších kata čúdan, cvičených v rychlejším a plynulejším tempu a pracujících se vzdáleností a načasováním. Další série ranai obsahuje pouze jednu katu ve dvou variantách. Jedná se o dynamickou a technicky složitou katu, jejíž zvládnutí zakončuje „otevřenou” část školy. Dostačující zvládnutí každé z těchto sérií většinou zabere 1-2 roky. Další série (kage, samidare, gohon no midare a zejména okuden) jsou vyučovány pouze pro vážné zájemce po zvládnutí všech předchozích kata.

A demonstration of kata by Helga Wurth and Brigitte Prasek:

Průběžně se také věnujeme zlepšení techniky práce s mečem, důležité pro správné zvládnutí technik s džó, které proti nim používáme. Již od začátku cvičíme základní seky a později i složitější techniky. Zhruba na úrovni čúdan vyučujeme přidruženou školu Kasumi šintó rjú kendžutsu, zahrnující 8 kata s dlouhým mečem a 4 kata s krátkým mečem.

Zhruba od úrovně čúdan či ranai se také učíme Učida rjú tandžódžutsu, školu krátké hole vytvořenou jedním z hlavních představitelů Šintó musó rjú na konci 19. století.

Co necvičíme

Součástí tréninku není volný souboj, který není součástí naší tradice. Vzhledem k tomu, že nepoužíváme žádné ochranné pomůcky, není možný také z bezpečnostních důvodů.

Naše škola (na rozdíl od odvozené moderní školy seitei džó) také nemá žádnou soutěžní formu.

Při všech cvičeních kvůli bezpečnosti využíváme dřevěné tréninkové meče (bokken); pro zlepšení technik tasení a seku doporučujeme (ale skupinově neprocvičujeme) cvičení s tupým kovovým mečem iaitó.