Šintó musó rjú džódó
Kdo u nás vyučuje
Zdeněk Dvořák

Zdeněk Dvořák

 • džódó cvičí od roku 2003
 • v Praze vyučuje od roku 2009
 • 3. dan Evropské federace džódó udělen roku 2015
 • okuiri od Pascala Kriegera roku 2017

Naši učitelé
Patrik Orth

Patrik Orth

 • džódó cvičí od roku 2001
 • vyučuje ve Zlíně
 • tradiční stupeň gomokuroku od Pascala Kriegera roku 2023
 • oficiální učitel Evropské federace džódó od roku 2014
Fred Quant

Fred Quant

 • džódó cvičí od roku 1980
 • vyučoval v Amsterdamu, roku 2021 výuku ukončil
 • nejvyšší tradiční stupeň menkjo kaiden od Pascala Kriegera roku 2011
Pascal Krieger

Pascal Krieger

 • džódó cvičí od roku 1969
 • nejvyšší tradiční stupeň menkjo kaiden udělil Nišioka Cuneo roku 1998
 • roku 2008 obdržel od japonského císaře Řád Vycházejícího slunce
Danové a tradiční stupně

V rámci Evropské federace džódó jsou na základě zkoušek udělovány moderní stupně od 5. kjú po 3. dan (pro udělení 1. danu je požadováno zvládnutí všech technik otevřené části školy, tj. sérií omote, čúdan a ranai).

Stupně dan a kjú se v džódó začaly udělovat až ve dvacátém století; tradičně se udělují licence okuiri (povolení ke vstupu k vnitřnímu učení školy) a instruktorské licence šomokuroku, gomokuroku, menkjo a menkjo kaiden. V současnosti bývají tyto licence udělovány až po dosažení 3. danu a delší době cvičení. Neváže se k nim žádná zkouška a při jejich udělování se nepřihlíží pouze k technickým dovednostem žáka, ale i k zájmu o školu a její šíření a dalším faktorům. Jejich srovnání s vyššími danovými stupni v jiných školách je tedy možné, ale nepřesné.